text
MCFR.KZ Госзакупки

Қосымша келісім жасау

  • 20 июля 2018
  • 511
Қосымша келісім жасау

Мемлекеттік сатып алу туралы жасалған шартқа өзгеріс енгізу негіздері

 «Мемлекеттік сатып алу туралы» ҚР Заңының 45-бабының 2-тармағында өнім берушіні таңдауға негіз болған сапаның және басқа да шарттардың өзгермеуі талабымен мемлекеттік сатып алу туралы жасалған шартқа өзгеріс енгізуге:

1) ТЖҚ-ға бағаны азайту бөлiгiнде;

2) сараптамадан өткен жобалау-сметалық құжаттамаға өзгерістер енгізілсе, осындай өзгеріс сомасына қосымша ақша бөлу туралы шешім қабылданса, мемлекеттік сатып алу туралы шарттың сомасын ұлғайту бөлігінде;

3) тауарларды, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді мемлекеттік сатып алу туралы жасалған шартта көрсетілген ТЖҚ бірлігі үшін бағаның өзгермеуі талабымен осы сатып алынатын тауарлардың, осы тармақтың 2) тармақшасында көрсетілген жұмыстарды қоспағанда, жұмыстардың, көрсетілген қызметтердің көлеміндегі қажеттіліктің азаюына не ұлғаюына байланысты мемлекеттік сатып алу туралы шарттың сомасын азайту не ұлғайту бөлігінде жол беріледі. Тауарларды, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді мемлекеттік сатып алу туралы жасалған шартты осындай өзгертуге осы тауарларды, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді сатып алу үшін мемлекеттік сатып алудың жылдық жоспарында көзделген сомалар шегінде жол беріледі;

4) өнім беруші ТЖҚ бірлігі үшін бағаның өзгермеуі талабымен мемлекеттік сатып алу туралы өзімен жасалған шарттың нысанасы болып табылатын тауарды берудің, жұмысты орындаудың, қызметті көрсетудің неғұрлым үздік сапалық және (немесе) техникалық сипаттамаларын не мерзімдерін және (немесе) талаптарын ұсынған жағдайда;

5) Қазақстан Республикасының салық, кеден және өзге де заңнамасының өзгеруiнен туындаған, аяқталу мерзiмi келесi (кейiнгi) қаржы жылындағы (жылдарындағы) жұмыстарды орындауға мемлекеттік сатып алу туралы шарттың сомасын азайту немесе ұлғайту бөлiгiнде;

6) аяқталу мерзiмi келесi (кейiнгi) қаржы жылындағы (жылдарындағы) жұмыстарды орындау жөніндегі мемлекеттік сатып алу туралы шарттың сомасын азайту бөлiгiнде;

7) мемлекеттік сатып алу туралы жасалған шарт сомасының өзгермеуі талабымен мемлекеттік бюджет есебінен жылдар бойынша қаржыландыру өзгертілген немесе жұмыстардың сметалық құны азайтылған және кейіннен Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес сараптамадан өткен жобалау-сметалық құжаттамаға тиісті өзгерiстер енгiзілген жағдайда, жұмыстарды орындау жөніндегі мемлекеттік сатып алу туралы шарттың орындалу мерзімдерін өзгерту бөлiгiнде;

8) тапсырыс берушінің және (немесе) өнім берушінің лауазымды адамына қатысты мемлекеттік сатып алу туралы шарттың орындалуымен байланысты қылмыстық іс қозғалған жағдайда, жұмыстар бойынша мемлекеттік сатып алу туралы шарттың орындалу мерзімін өзгерту бөлігінде;

9) егер өнім беруші берілетін тауардың тауар өндірушісі болып табылса, тауарды беру жөніндегі мемлекеттік сатып алу туралы шарттың орындалу мерзімін өзгерту бөлігінде он жұмыс күнінен аспайтын мерзімге жол беріледі.

Шарт сомасын ұлғайту

Тапсырыс берушілер қосымша келісімді қандай сомаға жасау керектігін жиі сұрайды. 10 кг-ға шарт жасай отырып, санын 50 кг-ға ұлғайтуға бола ма? Шарттың және баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен жасалған қосымша келісімнің жалпы сомасы

 4000 АЕК-тен асса, бұзушылыққа жата ма?

Заңның 45-бабы 2-тармағының 3) тармақшасында  шарт сомасын ұлғайту жағдайлары тек сатып алынатын тауарлар, жұмыстар немесе көрсетілетін қызметтер көлемінде бірлігі үшін бағаның өзгермеуі жағдайында қажеттіліктердің ұлғаюына байланысты ғана көзделген. Мемлекеттік сатып алу туралы жасалған шарттағы мұндай өзгеріске аталған тауарларды, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді сатып алу үшін жылдық жоспарда көзделген сомалар шегінде жол беріледі. Осы тармақта көзделген өзгерістер негізгі шартқа қосымша келісім жасау жолымен, сатып алудың жылдық жоспарына өзгерістер енгізу жолымен  ресімделуге тиіс.

Мәселен, жоспарда 1500 теңгеден 300 бума қағаз көзделген, жеңімпаз өнім беруші  тауарды 1200 теңгеден жеткізді, тапсырыс берушіде 90 000 теңге үнем қалды, сәйкесінше ол осы сомаға тағы да 75 бума қағаз сатып ала алады.

Осылайша, қосымша келісімді тек қана бір нақты сатып алудан үнемделген сомаға жасауға болады. Сол тауарға, жұмысқа немесе көрсетілетін қызметке бөлінген қосымша ақшаға жаңа сатып алу жариялау қажет.

                                                                   Порталда қосымша келісім жасау

Қосымша келісім жасауды "Тапсырыс беруші" рөліндегі пайдаланушы орындайды, ол үшін "Жұмыс кабинеті" мәзірінде "Менің шарттарымды" таңдауы қажет.

Сүзгілер жиынтығының көмегімен негізгі шартты іздеуді жүзеге асыру қажет. Неғұрлым толығырақ іздестіру үшін Кеңейтілген іздеу белсенді жазбасын басу керек.

Негізгі шарттың статусы "Қолданыста" немесе "Орындалған" болуға тиіс. Шарттың "Орындалған" статусы үшін, жүйе шартты ұзарту бойынша әрекеттерді ғана таңдауға мүмкіндік береді.

Қолданыстағы шартта "Қосымша келісім" қосымша парағын таңдау қажет.

Қосымша келісім жасау негіздемелерінің ықтимал түрлерін таңдау және "Қосымша келісім жасау" батырмасын басу керек.

Қосымша келісім жасау негіздемелері анықтамалығының мәндері және олармен байланысты жоспар тармақтарының талап етілетін өзгерістері төмендегі кестеде ұсынылған.

Қосымша келісім жасау негіздемесі/ жасау әрекеті

Бекітілген жоспар тармағын өзгерту (өзгеріс енгізу)

Келесі жылға жаңа жоспар тармағын жасау (Ұзарту)

Ағымдағы жылға жаңа жоспар тармағын жасау (Өзгерту)

Жоспар тармағын өзгертпей (шарттағы өзгеріс шарттың жеке мәніне қатысты)

Заңның 45-б. 2-т. 1) т.

 Тауарларға, жұмыстарға, көрсетілетін қызметтерге бағаны азайту арқылы тараптардың өзара келiсуі бойынша

Иә (егер ағымдағы жылы шарт мәнінің сомасын азайту керек болса. Қосымша келісімде өзара келісу бойынша бірлігі үшін баға азайтылады)

Заңның 45-б. 2-т. 2) т.

ЖСҚ өзгерту кезінде соманы ұлғайту арқылы шартты өзгерту

Иә (егер ағымдағы жылы ЖСҚ бойынша жұмыстар сомасына дейін шарт сомасын ұлғайту қажет болса. Жоспар тармағына өзгеріс енгізу қажет. Қосымша келісімде шарттың мәні жаңартылады)

Иә (егер 2/3 жылы ЖСҚ бойынша жұмыстар сомасына дейін шарт сомасын ұлғайту қажет болса. Ұзартуды таңдай отырып, жоспардың жаңа байланысқан тармағын жасау қажет)

Заңның 45-б.2-т. 3) т.

Бірлігі үшін бағаның өзгермеуі талабымен жылдық жоспарда көзделген сомалар шегінде, көлемді ұлғайтуға байланысты соманы ұлғайту арқылы шартты өзгерту

Иә (егер 2/3 жылға көлемді ұлғайту кезінде шарт сомасын ұлғайту қажет болса. Ұзартуды таңдай отырып, жоспардың жаңа байланысқан тармағын жасау қажет)

Иә (егер ағымдағы  жылға көлемді ұлғайту кезінде шарт сомасын ұлғайту қажет болса.

 Өзгерісті таңдау және қажеттіге дейінгі айырмашылық түрінде жетпей тұрған көлемді көрсету арқылы  жоспардың жаңа байланысқан тармағын жасау қажет.  Қосымша келісім жасағаннан кейін шарттың жаңа мәні қосылады)

Заңның 45-б.2-т. 3) т.

Бірлігі үшін бағаның өзгермеуі талабымен жылдық жоспарында көзделген сомалар шегінде, көлемді азайтуға  байланысты соманы азайту арқылы шартты өзгерту

Иә (егер ағымдағы жылы көлемді азайту кезінде шарт сомасын азайту қажет болса. Көлемді өзгерте отырып, жоспар тармағына өзгеріс енгізу қажет. Қосымша келісімде шарттың мәні жаңартылады)

Иә (2/3 жылға көлемді ұлғайту кезінде шарт сомасын азайту қажет болса. Ұзартуды таңдай отырып, жоспардың жаңа байланысқан тармағын жасау қажет)

Заңның 45-б. 2-т. 4) т.

Неғұрлым үздік сипаттамаларын не мерзімдерін және (немесе) талаптарын ұсынған жағдайда шартты өзгерту

Иә (егер тауардың сипаттамасын немесе жеткізу мерзімін өзгерту қажет болса. Сипаттаманы өзгерте отырып, жоспар тармағына өзгеріс енгізу қажет. Қосымша келісімде шарт мәні жаңартылады)

Заңның 45-б. 2-т. 4) т.

Неғұрлым үздік сипаттаманы өзгерту бойынша шартты өзгерту

Иә (егер техникалық ерекшелікте неғұрлым үздік сипаттама болса. Қосымша келісімде «Шартты тікелей жасасу әдісімен бір көзден алу» тәсілі үшін «Шарт мәндері» қосымшасында жаңа техникалық ерекшелік тіркеледі)

Заңның 45-б. 2-т. 5) т.

ҚР салық, кеден және өзге де заңнамасының өзгеруiнен туындаған, аяқталу мерзiмi келесi (кейiнгi) қаржы жылындағы (жылдарындағы) жұмыстарды орындауға мемлекеттік сатып алу туралы шарттың сомасын азайту немесе ұлғайту бөлiгiнде шартты өзгерту

Иә (егер жұмыстар мен жеткізу мерзімінің шарт сомасын азайту немесе ұлғайту қажет болса. Көлемді өзгерте отырып, жоспар тармағына өзгеріс енгізу қажет. Қосымша келісімде шарт мәні жаңартылады)

Иә (егер ағымдағы жылы шарт мәні сомасын азайту, сондай-ақ орындау мерзімін өзгерту қажет болса. Қосымша келісімде сәйкес заңнама өзгерген кезде бірлігі үшін баға азаяды және  «Жалпы» қосымшасындағы орындау мерзімі өзгереді)

Заңның 45-б. 2-т. 6) т.

Аяқталу мерзiмi келесi жылдағы жұмыстарды орындау кезіндегі  соманы азайту арқылы шартты өзгерту

Иә (егер жұмыстар мен жеткізу мерзімі шартының сомасын азайту қажет болса. Көлемді өзгерте отырып, жоспар тармағына өзгеріс енгізу қажет. Қосымша келісімде шарт мәні жаңартылады)

Заңның 45-б. 2-т. 6) т.

Жылдар бойынша қаржыландыру өзгертілген, ЖСҚ бойынша жұмыстардың сметалық құны азайтылған жағдайда (көпжылдық шарттар үшін ағымдағы жылға) жұмыстарды орындау жөніндегі шарттың орындалу мерзімдерін өзгерту бөлiгiнде шартты өзгерту

Иә (егер ағымдағы жылғы жұмыстарға көпжылдық шарттың сомасын ЖСҚ бойынша сомаға және жеткізу мерзіміне дейін азайту қажет болса (ағымдағы жылға жоспарды түзету). Көлемді өзгерте отырып, жоспар тармағына өзгеріс енгізу қажет. Қосымша келісімде шарт мәні жаңартылады)

Иә (егер ағымдағы жылы шарт мәні сомасын азайту, сондай-ақ орындау мерзімін өзгерту қажет болса. Қосымша келісімде ЖСҚ бойынша құнын азайту жағдайында бірлігі үшін баға азаяды және «Жалпы» қосымшасындағы орындау мерзімі өзгереді)

Заңның 45-б. 2-т. 7) т.

Соманың өзгермеуі талабымен жылдар бойынша қаржыландыру өзгертілген жағдайда жұмыстарды орындау жөніндегі шарттың орындалу мерзімдерін өзгерту бөлiгiнде шартты өзгерту (көпжылдық шарттар үшін ағымдағы жылға)

Иә (егер ағымдағы жылғы жұмыстарға көпжылдық шарттың сомасын ЖСҚ бойынша сомаға және жеткізу мерзіміне дейін ұлғайту немесе  азайту қажет болса (ағымдағы жылға жоспарды түзету). Көлемді өзгерте отырып, жоспар тармағына өзгеріс енгізу қажет. Қосымша келісімде шарт мәні жаңартылады)

Иә (егер ағымдағы жылы шарт мәні сомасын азайту, сондай-ақ орындау мерзімін өзгерту қажет болса. Қосымша келісімде қаржыландыру өзгерген жағдайда бірлігі үшін баға азаяды және «Жалпы» қосымшасындағы орындау мерзімі өзгереді)

Заңның 45-б. 2-т. 7) т.

Жылдар бойынша қаржыландыру өзгертілген, ЖСҚ бойынша жұмыстардың сметалық құны азайтылған жағдайда (көпжылдық шарттар үшін келесі жылға) жұмыстарды орындау жөніндегі шарттың орындалу мерзімдерін өзгерту бөлiгiнде шартты өзгерту

Иә (егер шарт көпжылдық болса және шарттың жоспарланған сомасын келесі жылға (жылдарға) және (немесе) жеткізу мерзіміне өзгерту қажет болса. Ұзартуды таңдай отырып, жаңа байланысқан жоспар тармағын жасау қажет. Қосымша келісімнің «Жалпы» қосымшасындағы орындау мерзімін өзгерту керек)

Заңның 45-б. 2-т. 7) т.

Соманың өзгермеуі талабымен жылдар бойынша қаржыландыру өзгертілген жағдайда жұмыстарды орындау жөніндегі шарттың орындалу мерзімдерін өзгерту бөлiгiнде шартты өзгертуді қоса алғанда,  көпжылдық шартты өзгерту (көпжылдық шарттар үшін келесі жылға)

Иә (егер шарт көпжылдық болса және шарттың жоспарланған сомасын келесі жылға (жылдарға) және (немесе) жеткізу мерзіміне өзгерту қажет болса. Ұзартуды таңдай отырып, жаңа байланысқан жоспар тармағын жасау қажет. Қосымша келісімнің «Жалпы» қосымшасындағы орындау мерзімін өзгерту керек)

Заңның 45-б. 2-т. 8) т.

Тапсырыс берушінің және (немесе) өнім берушінің лауазымды адамына қатысты мемлекеттік сатып алу туралы шарттың орындалуымен байланысты қылмыстық іс қозғалған жағдайда, жұмыстар бойынша мемлекеттік сатып алу туралы шарттың орындалу мерзімін өзгерту бөлігінде шартты өзгерту

Иә (егер орындау мерзімін өзгерту қажет болса. Қосымша келісімдегі «Жалпы» қосымшасында орындау мерзімін өзгерту керек)

Дереккөз: Мемлекеттік сатып алу бойынша «Actualis» электрондық жүйесі

Подписка на статьи

Чтобы не пропустить ни одной важной или интересной статьи, подпишитесь на рассылку. Это бесплатно.

Участвуй в наших семинарах

Школа

Проверь свои знания и приобрети новые

Записаться

Самое выгодное предложение

Самое выгодное предложение

Воспользуйтесь самым выгодным предложением на подписку и станьте читателем уже сейчас

Мы в соцсетях
Чтобы читать дальше, пожалуйста, зарегистрируйтесь!

Мы вынуждены сделать доступ по регистрации, чтобы обеспечить качество публикаций и защитить авторские права редакции. После регистрации у вас будет доступ ко всем материалам и сервисам на портале.

У меня есть пароль
напомнить
Пароль отправлен на почту
Ввести
Я тут впервые
1 минута, и вы продолжите чтение
Введите эл. почту или логин
Неверный логин или пароль
Неверный пароль
Введите пароль
Внимание!

Для скачивания файла необходима регистрация или авторизация

У меня есть пароль
напомнить
Пароль отправлен на почту
Ввести
Я тут впервые
Для скачивания файла необходима регистрация или авторизация
Введите эл. почту или логин
Неверный логин или пароль
Неверный пароль
Введите пароль