Веб-порталда шарттармен жұмыс істеу бойынша нұсқаулық

1311

1.Шарт жобасын құру

Шартты құру үшін "Тапсырыс беруші" рөліндегі пайдаланушы "Жұмыс кабинеті" мәзіріндегі "Менің шарттарым" бөліміне кіруі қажет.

Егер бұрынырақта жасалған шартты іздеуді жүзеге асыру қажет болса, сүзгіні қолдануға болады. Кеңінен іздестіру үшін "Кеңейтілген іздеу"белсенді сілтемесін басу керек.

Бұдан әрі нысан бейнеленеді, ашылатын тізімнен сатып алу тәсілін таңдаймыз.

Жоспардың таңдалған тәсілге сәйкес келетін тармақтары ғана бейнеленеді.

Талап етілетін лоттарды қанатшамен белгілеу және "Шартты құру" батырмасын басу қажет. Шарттың құрылғаны туралы хабарлама бейнеленеді. Шартты ашу үшін шарт нөмірінің белсенді сілтемесін басу керек.

Шарт карточкасы бейнеленеді. "Жалпы мәліметтер" қосымша парағында "Шарт нөмірі", "Шарттың қазақ тіліндегі сипаттамасы", "Шарттың орыс тіліндегі сипаттамасы", "Орындаудың жоспарланған күні" міндетті алаңдарын толтыру қажет. Толтырылғаннан кейін "Сақтау" батырмасын басу керек.

"Шарттың мәндері" қосымша парағында лоттар туралы ақпарат бейнеленеді. Толығырақ ақпаратты қарау үшін нөмірге сілтемені немесе редакциялау пиктограммасын басу қажет. "Лотты орындаудың жоспарлы мерзімі" міндетті алаңын толтыру керек.

"Бірлік үшін баға (ҚҚС ескерілмеген)" алаңында өнім берушінің баға ұсынысына сәйкес мән бейнеленеді. Редакциялаған жағдайда сақтау қажет.

"Тапсырыс беруші және өнім беруші" қосымша парағында тапсырыс беруші мен өнім беруші туралы ақпарат бейнеленеді. Егер "ҚҚС төлеуші" белгісін өзгерту керек болған жағдайда, ашылатын мәзірден тиісті мәнді таңдау қажет.

"Шарт және келісу" қосымша парағында шарт жобасы орналастырылады.

Беттің төменгі бөлігінде Сатып алынатын тауарлардың (жұмыстардың/көрсетілетін қызметтердің) тізбесі және шартты келісу сатысы бейнеленеді. Шарт бойынша барлық міндетті алаңдар толтырылғаннан кейін, "Шартты келісуге жіберу" батырмасын басу қажет.

Шартты жылдам толтыру үшін "Енгізу нысаны" қосымша парағына өту ұсынылады. Қандай да бір мәнді толтыру үшін белсенді сілтемені басу қажет, енгізу нысаны бейнеленеді.

 "Келісу" қосымша парағында келісу бойынша тапсырыс беруші мен өнім берушінің әрекеті бейнеленеді.

Шарт бойынша сұрақтар туындаған жағдайда өнім беруші тапсырыс берушіге хабарлама жібере алады, ол үшін сұрақ мәтінін енгізу алаңына орналастыру және "Хабарлама жіберу" батырмасын басу қажет.

1.1.Шартты (өнім берушімен) келісу

Тапсырыс беруші шартты толтырғаннан және келісуге жібергеннен кейін, өнім беруші шартты келісу үшін "Жұмыс қабинеті" мәзірінің "Менің шарттарым" бөліміне өтеді.

Шартты іздеуді сүзгі жиынтықтарының көмегімен жүзеге асыруға болады. Неғұрлым толығырақ іздеу үшін "Кеңейтілген іздеу"белсенді сілтемесін басу керек.

Шарттың мәртебесі "Келісу үшін өнім берушіге жіберілді" мәртебесіне, өнім берушінің мәртебесі –"Жеңімпаз" мәртебесіне сәйкес келеді.

Шарт карточкасы бейнеленеді. "Жалпы" қосымша парағында шарт бойынша жалпы мәліметтер бар. Қосымша деректерді қарау үшін қосымша парақтарға өту қажет.

"Шарт және келісу" қосымша парағында шарт жобасы орналастырылады.

Беттің төменгі бөлігінде Сатып алынатын тауарлардың (жұмыстардың/көрсетілетін қызметтердің) тізбесі және шартты келісу сатысы бейнеленеді. Шарт бойынша барлық міндетті алаңдар толтырылғаннан кейін, "Шартты келісуге жіберу" батырмасын басу қажет. Шартты жылдам толтыру үшін "Енгізу нысаны" қосымша парағына өту ұсынылады. Қандай да бір мәнді толтыру үшін белсенді сілтеме басу қажет, енгізу нысаны бейнеленеді.

 "Келісу" қосымша парағында келісу бойынша тапсырыс беруші мен өнім берушінің әрекеті бейнеленеді.

 Шарт бойынша сұрақтар туындаған жағдайда өнім беруші тапсырыс берушіге хабарлама жібере алады, ол үшін сұрақ мәтінін енгізу алаңына орналастыру және "Хабарлама жіберу" батырмасын басу қажет.

Өнім беруші "Шартты келісуге жіберу" батырмасын басқаннан кейін, шарттың мәртебесі "Келісу үшін тапсырыс берушіге жіберілді" мәртебесіне өзгереді.

Шартпен жұмысты жүзеге асыру үшін редакциялау пиктограммасын басу, "Шарт және келісу" қосымша парағына өту керек. Тапсырыс беруші енгізген деректерді қарау қажет. Енгізілген деректермен келіскен жағдайда "Мен шарт деректерімен келісемін" терезесінде қанатша қою және "Шартты келісуге жіберу" батырмасын басу қажет.

Шартқа "Қол қою күтілуде" мәртебесі беріледі.

Экранда "Шарт бекітілді, тапсырыс беруші оның мазмұнымен келіседі, құжатты қалыптастыру күтілуде" хабарламасы бейнеленеді.

"Шартты қалыптастыру" бастырмасын басу қажет, жүйеде PDF форматындағы файл қалыптастырылады, қарау үшін белсенді сілтемені басу талап етіледі.

Ескерту. Келісуді кері қайтарып алу қажет болған жағдайда, "Дауыс беруді қайтарып алу" батырмасын басу талап етіледі, осыдан кейін келісу үдерісі қайтадан қол жетімді болады.

2.Шартқа қол қою

Шартқа қол қою үшін "Қол қою" бастырмасын пайдалану талап етіледі.

Тапсырыс беруші және өнім беруші тарапынан шартқа қол қойылғаннан кейін шартты қарау нысанындағы "Шарт және келісу" (ішкі қосымша парақ "Шарт") қосымша парағында "Басып шығаруға арналған нұсқаны қалыптастыру" батырмасы қол жетімді болады.

Қол қойғандардың ЭЦҚ-сы туралы ақпаратты қарау үшін "Көрсету" батырмасын басу қажет.

3. Қосымша келісім құру

Қосымша келісім құруды "Тапсырыс беруші" рөліндегі пайдаланушы орындайды, ол үшін "Жұмыс кабинеті" мәзірінде "Менің шарттарым"-ды таңдауы қажет.

Сүзгілер жиынтығының көмегімен негізгі шартты іздеуді жүзеге асыру қажет. Неғұрлым толығырақ іздестіру үшін Кеңейтілген іздеу белсенді жазбасын басу керек.

Ескерту. Негізгі шарттың мәртебесі "Қолданыста" немесе "Орындалған" болуы тиіс. Шарттың "Орындалған" мәртебесі үшін, жүйе шартты ұзарту бойынша әрекеттерді ғана таңдауға мүмкіндік беруі тиіс.

Қолданыстағы шартта "Қосымша келісім" қосымша парағын таңдау қажет.

Қосымша келісім құру негіздемелерінің ықтимал түрлерін таңдау және "Қосымша келісім құру" батырмасын басу керек.

Қосымша келісім құру негіздемелері анықтамалығының мәндері және олармен байланысты жоспар тармақтарының талап етілетін өзгерістері төмендегі кестеде ұсынылады

Код

Қосымша келісім құру түрі/жоспар

тармақтарының (ЖТ)

 өзгеру белгілерімен байланыстыру

Қосымша келісімге енгізуге арналған мәтін

Бекітілген ЖТ өзгерту (өгертулер енгізу)

Келесі жылға арналғанжаңа ЖТ құру (Ұзарту)

Ағымдық жылға арналған

жаңа ЖТ құру (Өзгерту)

ЖТ өзгерт

пестен

01

Заңның 43-бабының 18-тармағы

"шартты конкурс не аукцион қорытындысы шығарылғанға дейінгі кезеңге осындай көлемнен аспайтын көлемде ұзарту"

"Мемлекеттік сатып алу туралы" Қазақстан Республикасы

ның Заңы 43-бабының 18-тармағымен

1

01

02

Заңның 45-бабы

2-тармағының

2) тармақшасы

"ЖСҚ өзгерген кезде соманы ұлғайта отырып шартты өзгерту"

"Мемлекеттік сатып алу туралы" Қазақстан Республикасы

Заңының

45-бабы

2-тармағының 2) тармақшасы

мен

1

1

03

Заңның 45-бабы

2-тармағының

3) тармақшасы

"жылдық жоспардың сомалары шегінде бірлік үшін бағаның өзгермеуі кезінде көлемнің ұлғаюына байланысты соманы ұлғайта отырып шартты өзгерту"

"Мемлекеттік сатып алу туралы" Қазақстан Республикасы

Заңының

45-бабы

2-тармағының 3) тармақшасы

мен

1

1

1

04

Заңның 45-бабы

2-тармағының

3) тармақшасы

"жылдық жоспардың сомалары шегінде бірлік үшін бағаның өзгермеуі кезінде көлемнің азаюына байланысты соманы азайта отырып шартты өзгерту"

"Мемлекеттік сатып алу туралы" Қазақстан Республикасы

Заңының

45-бабы

2-тармағының 3) тармақшасы

мен

1

1

05

Заңның 45-бабы

2-тармағының

4) тармақшасы

"тауарды берудің неғұрлым үздік сипаттамаларын не мерзімдерін және (немесе) талаптарын ұсыну бойынша шартты өзгерту"

"Мемлекеттік сатып алу туралы" Қазақстан Республикасы

Заңының

45-бабы

2-тармағының 4) тармақшасы

мен

1

06

Заңның 45-бабы

2-тармағының

5) тармақшасы

"Қазақстан Республикасының салық, кеден және

өзге де

заңнамасының өзгеруiнен

туындаған,

аяқталу мерзiмi

келесi (кейiнгi)

қаржы

жылындағы (жылдарындағы) жұмыстарға

соманы азайту

немесе

ұлғайту арқылы шартты өзгерту"

подпунктом

1

1

"Мемлекеттік сатып алу туралы" Қазақстан Республикасы

Заңының

45-бабы

2-тармағының 5) тармақшасы

мен

1

1

07

Заңның 45-бабы

2-тармағының

6) тармақшасы

"аяқталу мерзiмi келесi жылдағы жұмыстарды орындау кезінде соманы азайту арқылы шартты өзгерту"

"Мемлекеттік сатып алу туралы" Қазақстан Республикасы

Заңының

45-бабы

2-тармағының 6) тармақшасы

мен

1

08

Заңның 45-бабы

2-тармағының

7) тармақшасы

"жылдар бойынша қаржыландыру өзгертілген жағдайда ЖСҚ бойынша жұмыстардың сметалық құны азайтылған кезде (көп жылдық шарттар үшін ағымдағы жылдағы) шарттың жұмыстарды орындау туралы мерзімдерді өзгерту бөлiгiнде шартты өзгерту"

"Мемлекеттік сатып алу туралы" Қазақстан Республикасы

Заңының

45-бабы

2-тармағының 7) тармақшасы

мен

1

1

09

Заңның 45-бабы

2-тармағының

7) тармақшасы

"жылдар бойынша қаржыландыру өзгертілген жағдайдасоманың өзгермейтін талабы кезінде (көп жылдық шарттар үшін ағымдағы жылдағы) жұмыстарды орындау туралы шарттың орындалу мерзімдерін өзгерту бөлiгiнде шартты өзгерту"

"Мемлекеттік сатып алу туралы" Қазақстан Республикасы

Заңының

45-бабы

2-тармағының 7) тармақшасы

мен

1

1

10

Заңның 45-бабы

2-тармағының

7) тармақшасы

"жылдар бойынша қаржыландыру өзгертілген жағдайдасоманы "азайту" кезінде жұмыстарды орындау туралы шарттың орындалу мерзімдерін өзгерту бөлiгiнде шартты өзгерту"

"Мемлекеттік сатып алу туралы" Қазақстан Республикасы

Заңының

45-бабы

2-тармағының 7) тармақшасы

мен

1

11

Заңның 45-бабы

2-тармағының

7) тармақшасы

" көп жылдық шартты (келесі жылға арналған қосымша келісім) шарттың жылдар бойынша қаржыландыру өзгертілген жағдайдасоманың өзгермейтін талабы кезінде (көп жылдық шарттар үшін келесі жылдағы) жұмыстарды орындау туралы шарттың орындалу мерзімдерін өзгерту бөлiгiндегі өзгерістерді қоса алғандағы өзгерту"

"Мемлекеттік сатып алу туралы" Қазақстан Республикасы

Заңының

45-бабы

2-тармағының 7) тармақшасы

мен

1

12

Көп жылдық шартты ұзарту

"Мемлекеттік сатып алу туралы" Қазақстан Республикасы

ның Заңы

43-бабының

17-тармағымен

1

13

Шарттар нысандарындағы (мемлекеттік органдарға, мемлекеттік мекемелерге арналған) бюджет шығыстарының бюджеттік сыныптама кодтарын (ерекшеліктерін) өзгерту

бюджет шығыстарының бірыңғай бюджеттік сыныптамасы

мен

1

14

Шартты бұзу

шартты бұзумен

15

Шарт нысандарындағы (мемлекеттік кәсіпорын, дауыс беретін акцияларының (жарғылық капиталға қатысу үлестерінің) елу және одан да көп пайызы мемлекетке тиесілі заңды тұлғалар және олармен үлестес заңды тұлғалар үшін)

жоспар тармақтары бойынша қаржыландыру және/немесе бюджет көздерін өзгерту

қаржыландыру көздерінің негіздерін өзгертумен

1

1

16

Заңның 45-бабы

2-тармағының

4) тармақшасы

"неғұрлым үздік сипаттамаларды ұсыну бойынша шартты өзгерту"

"Мемлекеттік сатып алу туралы" Қазақстан Республикасы

Заңының

45-бабы

2-тармағының 4) тармақшасы

мен

1

17

Заңның 45-бабы

2-тармағының

8) тармақшасы

тапсырыс берушінің және (немесе) өнім берушінің лауазымды адамына қатысты шарттың орындалуымен байланысты қылмыстық іс қозғалған жағдайда, жұмыстар бойынша шарттың орындалу мерзімін өзгерту бөлігінде шартты өзгерту"

"Мемлекеттік сатып алу туралы" Қазақстан Республикасы

Заңының

45-бабы

2-тармағының 8) тармақшасы

мен

1

18

Заңның 45-бабы

2-тармағының

1) тармақшасы

тауарларға, жұмыстарға, көрсетілетін қызметтерге бағаны және шарттың сомасын азайту арқылы тараптардың өзара келiсуі бойынша шартты өзгерту"

"Мемлекеттік сатып алу туралы" Қазақстан Республикасы

Заңының

45-бабы

2-тармағының 1) тармақшасы

мен

1

19

Тұрақсыздық төлемдерін (айыппұлдарды, өсімақыларды) ұстап қалу (өндіріп алу)

тұрақсыздық төлемдерін (айыппұлдарды, өсімақыларды) ұстап қалумен (өндіріп алумен)

1

20

Тапсырыс берушінің және/немесе өнім берушінің деректемелерін өзгерту

тапсырыс берушінің және/немесе өнім берушінің деректемелерін өзгертумен

1

22

Заңның 45-бабы

2-тармағының

9) тармақшасы

егер өнім беруші берілетін тауардың тауар өндірушісі болып табылса, тауарды беру туралы шарттың орындалу мерзімін өзгерту бөлігінде шартты өзгерту"

"Мемлекеттік сатып алу туралы" Қазақстан Республикасы

Заңының

45-бабы

2-тармағының 9) тармақшасы

мен

1

4. Қосымша келісім жасау үшін жылдық жоспарлардағы өзгертулер

Жүйе қосымша келісімді құруды таңдалған түрлері бойынша тексеруді орындайды:

- егер қосымша келісімдерді құру негіздерінің тобынан жоспардың тармағы өзгертіле отырып бірнеше мән таңдалса, жүйе тексеруді орындауы тиіс – жоспардың таңдалған тармақтары "иә" мәні бар белгілердің бірдей мәніне ие болса, мынадай тәсілде:

- "Келесі жылға арналған жаңа ЖТ құру";

- "Ағымдық жылға арналған жаңа ЖТ құру" және/немесе "Бекітілген ЖТ-ны өзгерту".

Егер тексеру өткен болса, жүйе қосымша келісім құрудың негіздемесіне қарай шарттың деректері мен жоспардың тармқтарының негізінде қосымша келісім құрады.

Қосымша келісім құрылғаны туралы хабарлама бейнеленеді, қосымша келісімнің нөмірінебелсенді сілтемеге басу қажет.

Қосымша келісім (келісім т. б.) бойынша әрекеттер негізгі шарттар бойынша әрекеттерге ұқсас жүзеге асырылады.

Егер қосымша келісім құру үшін жылдық жоспарды құру немесе немесе оған өзгерістер енгізу қажет болған жағңдайда, "Тапсырыс беруші" рөліндегі пайдаланушы "Жұмыс кабинеті" мәзірінде "Жылдық жоспарлар" дегенді таңдауы тиіс.

Жүйеде жылдық жоспарлар бар жұмыс нысаны ашылады. Егер тиісті жылға жылдық жоспардың жобасы жасалған болса, аталған жобаға өту керек. Егер тиісті жылға арналған

жоспар бекітілген болса, "Жылдық жоспар құру" батырмасының көмегімен жылдық жоспардың жобасын құру қажет.

Жылдық жоспарды қарау үшін жоба нөмірінің белсенді сілтемесін басу немесе

қажет немесе әрекеттер тізімінен "Жоспар тармақтарын қарау" әрекетін таңдау қажет.

Бұдан әрі мемлекеттік сатып алу жоспарымен жұмыс нысаны ашылады.

Жоспар трамағын құру үшін "Құру" батырмасын басу қажет. Жоспардың жаңа тармағын құру нысаны ашылады, "Шартты өзгертулер" бөліміндегі алаңды толтыру қажет болады.

"Шартты өзгертулер" бөлімі мынадай алаңдарды қамтиды:

Атауы

Әрекет

Қосымша келісімнің түрі

Ашылатын тізімнен: "Шартты ұзарту" немесе "Шартты өзгерту" мәндері таңдалады.

Шарттағы жоспар тармағының нөмірі

Ол бойынша қолданыстағы шарт бар жоспардың тармағын көрсету, содан соң үлкейткіш әйнекті басу қажет.

Негіздеме

Келісім түріне қарай ашылатын тізімнен мән таңдалады

Жоспар тармағы құрылғаннан кейін жылдық жоспарды бекіту қажет.

Дереккөз: Мемлекеттік сатып алу бойынша

 «Actualis» электрондық жүйесініңwww. mcfr.kz сайты

 ACTUALIS электрондық жүйесіне тестік көру мүкіндігін алу қажетПодписка на статьи

Чтобы не пропустить ни одной важной или интересной статьи, подпишитесь на рассылку. Это бесплатно.

Участвуй в наших семинарах

Школа

Проверь свои знания и приобрети новые

Записаться

Самое выгодное предложение

Самое выгодное предложение

Воспользуйтесь самым выгодным предложением на подписку и станьте читателем уже сейчас

Живое общение с редакцией


© 2007–2017  «Госзакупки  МЦФЭР - Казахстан» 

Все права защищены. Полное или частичное копирование любых материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции  «Госзакупки МЦФЭР - Казахстан». Нарушение авторских прав влечет за собой ответственность в соответствии с законодательством РК.

По вопросам подписки обращайтесь:        +7 (727) 323-62-12/13

По вопросам клиентской поддержки:         +7 (727) 237-77-04


  • Мы в соцсетях
Сайт предназначен для специалистов по госзакупкам

Чтобы продолжить чтение, пожалуйста 
зарегистрируйтесь.
Это бесплатно и займет всего минуту, а вы получите:
  • доступ к 1 000+ полезных статей
  • 4 000+ актуальных ответов от ведущих экспертов
  • ежедневно обновляемая информация
  • приглашение на участие в семинарах и вебинарах 

У меня есть пароль
напомнить
Пароль отправлен на почту
Ввести
Я тут впервые
И получить доступ на сайт Займет минуту!
Введите эл. почту или логин
Неверный логин или пароль
Неверный пароль
Введите пароль