MCFR.KZ Госзакупки

Мемлекеттік сатып алу туралы шартты қалай бұзуға болады

  • 5 сентября 2018
  • 2534
Расторжение договора

Мемлекеттік сатып алу туралы шартты бұзу жағдайлары мен талаптары. Порталда шартты бұзудың техникалық бөлімі.

Тапсырыс берушінің бастамасымен даусыз тәртіпте шартты бұзу жағдайлары «Мемлекеттік сатып алу туралы» ҚР Заңының (бұдан әрі – Заң) 6-бабында көзделген. Бұлардан басқа, тапсырыс беруші қалайтын немесе шартты бұзуға мәжбүр болатын басқа да жағдайлар бар.

Мемлекеттік сатып алу туралы заңнаманы бұзған жағдайда шартты бұзу

Заңның 43-бабының 19-тармағына сәйкес мемлекеттік сатып алу туралы шарт мынадай фактілердің бірі анықталған:

1) осы Заңның 6-бабында көзделген шектеулер бұзылған;

2) мемлекеттiк сатып алуды ұйымдастырушы әлеуетті өнім берушіге осы Заңда көзделмеген жәрдем көрсеткен;

3) міндеттемелері тиісінше орындалған мемлекеттік сатып алу туралы шарттарды қоспағанда, уәкілетті орган Қазақстан Республикасының мемлекеттік сатып алу туралы заңнамасын бұза отырып, мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасасу фактiсін анықтаған;

4) мемлекеттік сатып алу туралы шарттың орындалуын қамтамасыз етуді және (немесе) осы Заңның 26-бабына сәйкес соманы енгізбеу жолымен мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасасудан жалтарған жағдайда, оны кез келген кезеңде бұзу туралы талапты қамтуға тиiс.

Шартты біржақты тәртіпте бұзу

Мемлекеттік сатып алуда  шартты біржақты бұзудың жиі кездесетін себептерінің бірі – жасалған шарт бойынша өнім берушінің міндетмелерін орындамауы немесе тиісінше деңгейде орындамауы.

Мемлекеттік сатып алу туралы үлгілік шарттарда:

  • өнім берушінің тауарды жеткізуден/қызметтерді көрсетуден бас тартқан  немесе Шарт бойынша тауарды жеткізу/қызметтерді көрсету мерзімі өткен күннен бастап бір айдан астам мерзімде, бірақ шарттың қолданылу  мерзімінің бітуінен кешіктірмей тауарды жеткізу/қызметтерді көрсету мерзімін кешіктірген жағдайда;

  •  мердігер/орындаушы Жұмыстарды орындаудан бас тартқан немесе Шарт бойынша Жұмыстарды орындау мерзімі өткен күннен бастап екі айдан астам мерзімде, бірақ Шарттың қолданылу мерзімінің бітуінен кешіктірмей Жұмыстарды орындау мерзімін кешіктірген жағдайда тапсырыс берушінің шартты біржақты тәртіпте бұзуға құқығы туралы түсіндірілетін тармақтар бар. Тапсырыс беруші барлық орындалған (қабылданған) жұмыстардың құнын төлейді.

Мемлекеттік сатып алу туралы үлгілік шарттармен  тараптармен хабарламаларды алу тәсілдері қарастырылған. Шартқа сәйкес бір тарап екінші тарапқа жіберетін кез-келген хабарлама төленген тапсырыс хатпен немесе телеграф, телекс, телефакс не веб-портал арқылы жіберіледі. Хабарлама жеткізілгеннен кейін немесе көрсетілген күшіне ену күні (егер хабарламада көрсетілсе), осы екі күннің қайсысы кеш келетініне байланысты күшіне енеді.

Осылайша, өнім берушіден тапсырыс берушінің мекен-жайына жасалған шарттың талаптарын орындаудан бас тартылған хабарламаны алған, сондай-ақ жоғарыда көрсетілген мерзімнен тауарды жеткізу,жұмыстарды орындау,қызметтерді көрсету мерзімі кешіктірілген жағдайда тапсрыс беруші өнім берушіге міндеттердің орындалмауы туралы жазбаша хабарламаны жолдай отырып, біржақты тәртіпте шартты бұзуға құқылы.

Заңның 12-бабы 4-тармағының 3-тармақшасына сәйкес өздерімен жасалған мемлекеттік сатып алу туралы шарттар бойынша өз міндеттемелерін орындамаған не тиісінше орындамаған өнім берушілер жосықсыз қатысушылардың  тізбесіне жатқызылады.

Тапсырыс беруші шартпен тауарды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету  щартымен қарастырылған мерзім аяқталған күннен бастап 30 күнтізбелік күн ішінде мұндай өнім берушіні мемлекеттік сатып алудың жосықсыз қатысушысы ретінде тану туралы талап арызбен сотқа жүгінуге міндетті.


Өнім берушіні мемлекеттік сатып алудың жосықсыз қатысушысы деп тану туралы талап арыз

Мемлекеттік сатып алу туралы шартты қалай бұзуға болады 

Уәкілетті органның хабарламасы бойынша бұзу

 Сондай-ақ, Заңның 43-бабы 19-тармағының 3-тармқақшасына сәйкес міндеттемелері тиісінше орындалған мемлекеттік сатып алу туралы шарттарды қоспағанда, уәкілетті орган Қазақстан Республикасының мемлекеттік сатып алу туралы заңнамасын бұза отырып, мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасасу фактiсін анықтау жасалған шартты бұзу үшін негіз бола алады.

Ішкі аудит қызметі мемлекеттік сатып алуды өткізу және шарттардың шарттарын орындау процедураларының, сонымен қатар сатып алынатын тауарлар,жұмыстар,қызметтердің мерзімі, бағасы, көлемі, саны және сапасы бойынша сәйкестілігіне аудит жүргізеді.

Осылайша, егер уәкілетті органмен мемлекеттік сатып алу процедураларын өткізуді бұзу фактісі анықталған сәтте күшіне енген мемлекеттік сатып алу туралы шарт бар болса, онда ондай шарт міндетті бұзуға жатқызылады. Бұзу фактісі анықталған сәтте міндеттемелері тиісінше орындалған  шарттар алынбайды.

Тапсырыс беруші шартты бұзудан бас тартса, қаржылық бақылаумен ықпал ету шарасы болып Мемлекеттік сатып алу туралы ҚР Заңнамасын бұзу арқылы жасалған мемлекеттік сатып алу туралы күшіне енген шартты жарамсыз деп тану туралы сотқа талап арызды беру табылады.

★Бұзушылықтарды жою туралы хабарламаны алған кезде тапсырыс берушінің әрекеті★

Мемлекеттік сатып алу туралы шартты қалай бұзуға болады

Екатерина Клопова

юрист, автор журнала «Государственный заказ. Вопросы и ответы», эксперт электронной системы «ACTUALIS» по ГЗ
Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарламаны жібергеннен кейін жүйе веб-порталда таныстыру үшін ұйымдастырушының кабинетінде хабарламаны көрсетеді

Өнім берушінің төлем қабілетсіздігіне байланысты шартты бұзу

Тауарларды мемлекеттік сатып алу туралы үлгілік шарттың 8.2-тармағында, Жұмыстарды/қызметтерді мемлекеттік сатып алу туралы үлгілік шарттың 8.3-тармағымен қарастырылған өнім берушінің қаржылық жағдайына байланысты мемлекеттік сатып алу туралы шартты бұзу, егер өнім беруші банкрот немесе төлеуге қабілетсіз болса, Тапсырыс беруші кез келген уақытта Өнім берушіге тиісті жазбаша хабарлама жіберіп біржақты тәртіпте Шарт талаптарын орындаудан бас тарта алады. 

Бұл жағдайда Шарттың шарттарын орындаудан бас тарту шұғыл түрде жүргізіледі, егер Шарттың шарттарын орындаудан бас тарту әрекеттерді орындауға немесе Тапсырыс берушіге нәтижесінде өзіне қойылуы мүмкін санкцияларды орындауға қандай да бір құқықтарды қозғамаса немесе залал келтірмесе тапсырыс беруші Өнім берушіге қатысты ешқандай қаржылық міндеттерге жауап бермейді.

Шартты әрі қарай орындау мақсатқа сәйкес емес болған жағдайда оны бұзу

Тауарларды, жұмыстарды, қызметтерді мемлекеттік сатып алу туралы үлгілік шарттарда оны орындаудың мақсатқа сәйкессіздігіне байланысты тараптардың келісімі бойынша шартты бұзу шарты қарастырылады. Шарт осындай себепке байланысты жойылған жағдайда өнім беруші бұзу күні шартты бұзумен байланысты іс жүзіндегі шығындарды ғана талап етеуге құқылы.

Егер осы Кодексте, басқа да заң құжаттары мен шартта өзгеше көзделмесе, шарт тараптардың келiсуiмен өзгертiлуi және бұзылуы мүмкiн (ҚР Азаматтық кодексі 401-бабының 1-тармағы).

Шарт бұзылған немесе өзгертiлген ретте, егер тараптардың келiсуiмен немесе шарттың өзгеру сипатынан өзгеше туындамайтын болса, мiндеттемелер шартты өзгерту немесе бұзу туралы тараптар келiсiмге келген кезден бастап, ал шарт сот тәртiбiмен бұзылған немесе өзгертiлген жағдайда - шартты бұзу немесе өзгерту туралы сот шешiмi заңды күшiне енген кезден бастап тоқтатылған немесе өзгертiлген болып есептеледi. 

Егер заң актiлерiнде немесе тараптардың келiсiмiнде өзгеше белгiленбесе, тараптардың шартты бұзған немесе өзгерткен кезге дейiн мiндеттеме бойынша өздерi атқарған жұмысты қайтарып берудi талап етуге құқығы жоқ.

Мемлекеттік сатып алу туралы шартты бұзу талаптары

–міндетті түрде бұзу – «Мемлекеттік сатып алу туралы» ҚР Заңының 6-бабы бұзылғанда. Бұл талап мемлекеттік сатып алуға қатысуға байланысты емес, қорытындысында тапсырыс беруші аталған өнім берушімен шарт жасасқан негіздеме бойынша Мемлекеттік сатып алуға жосықсыз қатысушылар тізіліміне енген өнім берушілерге таратылмайды;

тараптардың келісімімен – шартты әрі қарай орындаудың мақсатқа сай еместігі жағдайында. Аталған тармақ егер тапсырыс беруші осы ТЖҚ-дан бас тартқан жағдайда қолданылатынын есте ұстау керек; 

–біржақты тәртіппен (тауарлар, көрсетілетін қызметтер) – егер өнім беруші шартты орындаудан жазбаша түрде бас тартса немесе шартты орындау мерзімі бір айдан астам уақытқа өтіп кетсе.

Веб-порталда мемлекеттік сатып алу туралы шартты бұзу рәсімі

ҚР Азаматтық кодексінің 402-бабына сәйкес  шартты өзгерту және бұзу тәртiбi туралы келiсiм, егер заңдардан, шарттан немесе iскерлiк қызмет өрiсiндегi әдеттегi құқықтардан өзгеше туындамаса, шарт жасалатын сияқты нысанда жасалады

Тараптың біреуі бұзу туралы келісімге қол қоюдан бас тартса, мемлекеттік сатып алу туралы шартты қалай бұзуға болады?

Шартты өзгертуге немесе бұзуға ұсыныстан екiншi тараптың бас тартуы алынғаннан кейiн, не ұсыныста көрсетiлген немесе заңдарда не шартта белгiленген мерзiмде, ал ондай мерзiм болмаған кезде отыз күн мерзiмде жауап алынбағаннан кейiн ғана тарап шартты өзгерту немесе бұзу туралы талапты сотқа мәлiмдей алады (Азаматтық кодекстің 402-бабының 2-тармағы).

Осылайша, заңның көрсетілген нормаларына сәйкес  шартты бұзу туралы сотқа талап арызбен  жүгінгенге дейін көрсетілген сотқа дейінгі рәсімді сақтаған дұрыс. 

 

Дереккөз: Мемлекеттік сатып алу бойынша «Actualis» электрондық жүйесі

 

 

Подписка на статьи

Чтобы не пропустить ни одной важной или интересной статьи, подпишитесь на рассылку. Это бесплатно.

Участвуй в наших семинарах

Школа

Проверь свои знания и приобрети новые

Записаться

Самое выгодное предложение

Самое выгодное предложение

Воспользуйтесь самым выгодным предложением на подписку и станьте читателем уже сейчас

Мы в соцсетях
Мы еще не знакомы?

Давайте познакомимся!
Пользователи, которые зарегистрированы на сайте, имеют ряд преимуществ:

  • Читают закрытые материалы
  • Первыми узнают последние новости
  • Пользуются всеми возможностями сервисов  

У меня есть пароль
напомнить
Пароль отправлен на почту
Ввести
Введите эл. почту или логин
Неверный логин или пароль
Неверный пароль
Введите пароль
Я тут впервые
1 минута, и вы продолжите чтение
Зарегистрироваться
Внимание!

Для скачивания файла необходима регистрация или авторизация

У меня есть пароль
напомнить
Пароль отправлен на почту
Ввести
Введите эл. почту или логин
Неверный логин или пароль
Неверный пароль
Введите пароль
Я тут впервые
Это займет не больше 1 минуты
Зарегистрироваться