MCFR.KZ Госзакупки

Шағым беру және ресімдеу

  • 7 февраля 2019
  • 1683
Эксперт электронной системы «ACTUALIS» по ГЗ, автор журнала «Государственный заказ. Вопросы и ответы»
Ағым беру және ресімдеу

Егер мемлекеттік сатып алу субъектісі шағым негізінде анықталған бұзушылықтарды жоймаған жағдайда, бұл «Әкімшілік құқық бұзушылық туралы» ҚР Кодексіне сәйкес айыппұл салуға әкеп соғады.

2007 жылғы 21 шілдедегі N 303-III «Мемлекеттік сатып алу туралы» ҚР бұрынғы заңымен салыстырғанда, 2015 жылғы 4 желтоқсандағы № 434-V «Мемлекеттік сатып алу туралы» Заң (бұдан әрі – Заң) «Шағым жасау» деп аталатын 9-тарауды қамтиды. Аталған тарау әрекеттерге шағым жасау тәртібі сөз болатын 47-баптан және «Шағым беру тәртібі» туралы 48-баптан тұрады.

Бұл үшін алдымен Заңда көзделген бірнеше ұғымдарды қарастырамыз.

 Мемлекеттік сатып алу жүйесінің субъектілері 

Заңның 2-бабының 19-тармағына сәйкес, мемлекеттік сатып алу жүйесінің субъектілері –әлеуетті өнім беруші, өнім беруші, тапсырыс беруші, мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушы, мемлекеттік сатып алуды бірыңғай ұйымдастырушы, мемлекеттік сатып алу саласындағы бірыңғай оператор, уәкілетті орган, сарапшы.

Заңның 2-бабының 20-тармағына сәйкес, мемлекеттiк сатып алу саласындағы бірыңғай оператор – мемлекеттік сатып алу саласындағы уәкілетті орган айқындаған, акцияларының (жарғылық капиталға қатысу үлестерінің) жалғыз меншiк иесi мемлекет болып табылатын заңды ұлға.

Заңның 2-бабының 21-тармағына сәйкес мемлекеттiк сатып алу саласындағы уәкiлеттi орган – мемлекеттiк сатып алу саласында басшылықты жүзеге асыратын мемлекеттiк орган. ҚР Қаржы министрлігінің Қаржылық бақылау комитеті (және оның аумақтық органдары) осыған жатады.

Заңның жоғарыда аталған бабы шеңберінде (Заңның 47-бабы), әлеуетті өнім беруші құқықтары мен заңды мүдделері бұзылған жағдайда, қорытындылар туралы хаттаманы орналастырғаннан кейін бес жұмыс күні ішінде тапсырыс берушінің, мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушының, мемлекеттік сатып алуды бірыңғай ұйымдастырушының, комиссиялардың, сарапшының, мемлекеттік сатып алу саласындағы бірыңғай оператордың әрекеттеріне (әрекетсіздігіне), шешімдеріне мемлекеттік сатып алу саласындағы уәкілетті органдарға шағым жіберу жолымен шағым жасауға құқылы.

Шағымды беру және ресімдеу

Шағымды беру және ресімдеу Заңның 48-бабында қарастырылған. Берілген шағым:

1) әрекеттеріне (әрекетсіздігіне), шешімдеріне шағым жасалатын заңды тұлғаның атауын, тұрған жерін;

2) шағым берген тұлғаның атауын, тұрған жерін;

3) Қазақстан Республикасының мемлекеттік сатып алу туралы заңнамасын бұзушылық солардың шеңберінде жасалған мемлекеттік сатып алу туралы мәліметтерді;

4) тапсырыс берушінің, мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушының, мемлекеттік сатып алуды бірыңғай ұйымдастырушының, комиссиялардың, сарапшының, мемлекеттік сатып алу саласындағы бірыңғай оператордың шағым жасалған әрекеттерін (әрекетсіздігін), шешімдерін қамтуға тиіс.

Қажет болған кезде шағымға оның негізділігін растайтын құжаттар қоса беріледі.

Сондай-ақ мынаны атап өту керек: шағымға оны берген тұлғаның немесе оның өкілі қол қояды. Өкілі берген шағымға сенімхат немесе өкілдің өкілеттіктерін куәландыратын өзге де құжат қоса берілуге тиіс.

Егер шағым Заңның 48-бабында белгіленген талаптарға сәйкес келмесе және шағымға қол қойылмаса не қол қоюға өкілеттігі жоқ адам қол қойса, шағым келіп түскен күнінен бастап екі жұмыс күні ішінде оны берген тұлғаға қаралмай қайтарылады.

Заңның 48-бабында көзделген талаптар сақталған жағдайда, мемлекеттік сатып алу саласындағы уәкілетті орган, Заңның 18-бабының 4-тармағына сәйкес, 2015 жылғы 12 қарашадағы № 392-V «Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы» ҚР Заңының 30-бабы 4-тармағының 1) тармақшасын және ҚР Қаржы министрінің 2015 ж. 30 қарашадағы № 598 бұйрығымен бекітілген Камералдық бақылауды жүргізу қағидаларының 11-тармағын басшылыққа ала отырып, бақылау объектісіне камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы орындалуы міндетті нұсқама, хабарлама жібереді (Заңның 18-бабы 4-тармағының 1) тармақшасына сәйкес).

★ Бұзушылықтарды жою туралы хабарлама алу кезіндегі әрекеттер ★

Шағым беру және ресімдеу

Екатерина Клопова

юрист, автор журнала «Государственный заказ. Вопросы и ответы», эксперт электронной системы «ACTUALIS» по ГЗ
Бұзушылықтарды жою туралы хабарлама алу кезіндегі Тапсырыс берушінің әрекеттері.

«Actualis: Госзакупки»

42


Бүгін «Actualis: Госзакупки» электрондық жүйесіне кіру мүмкіндігінің саны


Мемлекеттік сатып алу саласындағы уәкілетті органнан алынған хабарлама негізінде, мемлекеттік сатып алу субъектісі тапсырылған күннен кейінгі күннен бастап 10 жұмыс күні ішінде нақты шаралар қабылдауға тиіс.

Егер мемлекеттік сатып алу субъектісі бұзушылықтармен келіссе, оларды жою жөнінде шаралар қабылдайды, хабарлама жіберген уәкілетті органға бұзушылықтарды жою туралы ақпарат ұсынады (қағаз немесе электрондық тасығышта) және қажет жағдайда растаушы құжаттарды тіркейді.

Мемлекеттік сатып алу субъектісі хабарламада көрсетілген бұзушылықпен келіспеген жағдайда,«Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы» ҚР Заңының 37-бабы 1-тармағының 4) тармақшасын басшылыққа ала отырып, ол тапсырылған (алынған) күннен кейінгі күннен бастап 5 жұмыс күні ішінде мемлекеттік сатып алу саласындағы уәкілетті органға өз қарсылығын жібереді.

Шағым нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарламаның белгіленген мерзімде орындалмауы мемлекеттік сатып алу субъектілерінің кодтары мен шоттары бойынша шығыс операцияларын тоқтата тұруға әкеп соғады.

Егер мемлекеттік сатып алу субъектісі шағым негізінде анықталған бұзушылықтарды жоймаған жағдайда, бұл «Әкімшілік құқық бұзушылық туралы» ҚР Кодексінің 462-бабының 3-тармағына сәйкес, мынадай айыппұл салуға әкеп соғады:

– 15 АЕК мөлшерінде – лауазымды тұлғаларға;

– 100 АЕК мөлшерінде – шағын кәсiпкерлiк субъектiлерiне немесе коммерциялық емес ұйымдарға;

– 200 АЕК мөлшерінде – орта кәсіпкерлік субъектілеріне;

– 500 АЕК мөлшерінде – ірі кәсіпкерлік субъектілеріне.

Шағымдар (өтініштер) беру

Әлеуетті өнім беруші мемлекеттік сатып алу веб-порталында тапсырыс берушінің, мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушының, мемлекеттік сатып алуды бірыңғай ұйымдастырушының, комиссияның, сарапшының, мемлекеттік сатып алу саласындағы бірыңғай оператордың әрекетіне (әрекетсіздігіне), шешімдеріне, МС туралы Заңның 47-бабына сәйкес әлеуетті өнім берушінің заңды құқықтары мен мүдделерін бұзатын шешімдерге шағымдануға құқылы.  

Шағым беру өтінім берілген лоттар бойынша «Өнім беруші» рөлімен пайдаланушылар үшін ғана қолжетімді. Батырма «Ашық конкурс», «Аукцион», «Мемлекеттік әлеуметтік тапсырыс» сатып алу тәсілдері үшін көрсетіледі.  Батырма қорытындылар хаттамасын жариялаған күннен кейінгі күннен бастап бес жұмыс күні ішінде көрсетіледі. Бұл ретте Жүйе қорытындылар хаттамасын жариялаған күні өтінім беруге тыйым салады.  

Шағым беру үшін хабарландыруда «Қолжетімді әрекеттер» мәзірінде «Шағым беру» батырмасын таңдау қажет. 

 

«Лоттарды таңдау» ашылған нысанында Жүйе Сіз қатысқан лоттарды ғана көрсетеді.

Қорытындыларына шағымданатын лоттарды таңдаңыз және «Таңдалғандарды қосу» батырмасын басыңыз.

Уәкілетті мемлекеттік аудит органын шағымдарды қарау үшін Мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушының орналасқан жері бойынша веб-портал автоматты түрде анықтайды.  Мысалы, егер ұйымдастырушының орналасқан жері Алматы қ. болса, онда шағымды Алматы қ. және т.б.  бойынша Ішкі мемлекеттік аудит департаменті қарайтын болады.   

Мемлекеттік сатып алу веб-порталы бірнеше лотқа бір шағым беруге мүмкіндік береді немесе әрбір лотқа бөлек шағымға  беруге болады.

 

«Таңдалғандарды қосу» батырмасын басқаннан кейін, Жүйе таңдалған лоттарды қосады және «Қосылған лоттар» қосымша бетін көрсетеді.

Шағым жіберілмейтін лотты алып тастау үшін, лотты таңдау және «Белгіленген лотты алып тастау» батырмасын басу керек. 

Шағым беруді жалғастыру үшін «Бұдан әрі» батырмасын басу қажет. Жүйе шағымды «Жоба» мәртебесінде сақтайды. 

 

Ашылған «№ (хабарландыру} хабарландыру бойынша Шағым беру №{шағым нөмірі}» нысанында жұлдызшамен* белгіленген міндетті жолдарды толтыру қажет. 

 

Салымды қоса тіркеу үшін «Файлды қоса тіркеу» батырмасын басу қажет.

Жүйе ең көп мөлшерде салымды – 5  файлды қоса тіркеуге мүмкіндік береді. Әрбір тіркелген салымның көлемі 10 мб аспауы тиіс. 

Салымдарды қоса тіркеп, барлық міндетті жолдарды толтырғаннан кейін «Сақтау» батырмасын басу қажет. 

 

Толтырылған деректерді сақтағаннан кейін «Қалыптастыру» батырмасын басу қажет.

 

«Қалыптастыру» батырмасын басқаннан кейін, Жүйе   PDF форматында шағымды қалыптастырады. «Қолтаңба қою» батырмасын басу қажет.

 

Қалыптасқан файлды қоса тіркегеннен кейін шағымды жіберу үшін «Жіберу» батырмасын басыңыз. 

 

Ашылған нысанда «Иә» батырмасын басу арқылы шағым жіберуді растаңыз. 

 

Шағым бергеннен кейін, Жүйе шағым мәртебесін «Жобадан» «Берілді» деп өзгертеді. Жүйе  өткізілген сатып алу бойынша шарт жасасуды немесе  лот бойынша сатып алу өткізіолмесе, бір көзден шақыру жіберуді немесе қайталама сатып алу құруды тоқтата тұрады. 

Өзіңіз берген шағымды «Жұмыс кабинеті» - «Менің шағымдарым» мәзірінен қарауға болады. 

 

Ашылған терезеде, Жүйе Сіздің ұйымыңыз берген барлық шағымдарды қарауға мүмкіндік береді. 

Дереккөз: Мемлекеттік сатып алу бойынша «Actualis» электрондық жүйесі

Подписка на статьи

Чтобы не пропустить ни одной важной или интересной статьи, подпишитесь на рассылку. Это бесплатно.

Участвуй в наших семинарах

Школа

Проверь свои знания и приобрети новые

Записаться

Самое выгодное предложение

Самое выгодное предложение

Воспользуйтесь самым выгодным предложением на подписку и станьте читателем уже сейчас

Мы в соцсетях
Мы еще не знакомы?

       

        Давайте познакомимся!
        Пользователи, которые зарегистрированы на сайте, имеют ряд преимуществ:

  • Читают закрытые материалы
  • Первыми узнают последние новости
  • Пользуются всеми возможностями сервисов  

 

У меня есть пароль
напомнить
Пароль отправлен на почту
Ввести
Введите эл. почту или логин
Неверный логин или пароль
Неверный пароль
Введите пароль
Я тут впервые
ИЛИ АВТОРИЗУЙТЕСЬ ЧЕРЕЗ СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ
Зарегистрироваться
Внимание!

Для скачивания файла необходима регистрация или авторизация

У меня есть пароль
напомнить
Пароль отправлен на почту
Ввести
Введите эл. почту или логин
Неверный логин или пароль
Неверный пароль
Введите пароль
Я тут впервые
ИЛИ АВТОРИЗУЙТЕСЬ ЧЕРЕЗ СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ
Зарегистрироваться